Contabilitatea pentru o Persoană Fizică Autorizată

Pentru păstrarea contabilităţii PFA nu este nevoie de angajarea unui contabil, însă obligaţia ţinerii evidenţei veniturilor cade pe proprietar.

În funcţie de activitate, cheltuielile PFA se împart în patru categorii:

  • cheltuielile în interesul direct al activităţii
  • cheltuielile de sponsorizare
  • cheltuielile de protocol
  • alte cheltuieli deductibile. 

Cheltuielile pot fi deduse dacă sunt efectuate în scopul obţinerii venitului şi justificate cu documente şi să aparţină anului financiar în care au fost efectuate.

Exemple de cheltuieli deductibile ar fi taxele de telecomunicaţii, energie, apă, transport etc. Nu sunt deductibile cheltuielile care ţin de uzul personal şi nu generează un venit. 

Registrele care trebuie actualizate de PFA, necesare contabilităţii, sunt:

  • Registru de încasări şi plăţi (se înregistrează operaţiunile),
  • Registru inventar (pentru bunurile cumpărate sau produse),
  • Registru de evidenţă a salariaţiilor (în cazul în care aceştia există),
  • Registrul unic de control, chitanţier, facturi şi alte documente specifice fiecărui tip de activitate, conform legii contabilităţii.
Call Now Button