Înfiinţare PFA: Cum să devii Persoană Fizică Autorizată

Persoanele care doresc să înfiinţeze PFA trebuie să deţină un sediu profesional şi trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de legale de funcţionare. Pentru stabilirea sediului profesional, trebuie să se dovedească dreptul de folosinţa al imobilului, prin acte precum certificatul de închiriere sau contractul de vânzare-cumpărare.

Legislaţie PFA

Legile care reglementează actele şi paşii necesari pentru obţinerea PFA sunt ordonanţele de urgenţă OUG 44/2008 şi OUG 46/2011, care a modificat câteva articole din legea precedentă. Capitalul minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 de lei. Spre deosebire de SRL, unde proprietarii firmei răspund în caz de insolvenţă doar cu patrimoniul înregistrat al companiei, persoanele fizice autorizate răspund şi cu averea proprie. Acte necesare PFA Primul pas pentru înfiinţarea PFA este verificarea numelui sub care veţi dori să activaţi şi rezervarea lui în Registrul Comerţului.

Acte necesare PFA

Primul pas pentru înfiinţarea PFA este verificarea numelui sub care veţi dori să activaţi şi rezervarea lui în Registrul Comerţului.

Al doilea pas este depunerea cererii de înregistrare, la Registrul Comerţului, şi cererii de autorizaţie de funcţionare, la tribunalul din judeţul în care solicitatul îşi are sediul. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare, care conţine un cod unic pentru fiecare solicitant, este de 3 zile lucrătoare. La Registrul Comerţului se vor plăti şi taxe aferente cererilor, în valoare de aproximativ 250 de lei. 

Pe lângă actele necesare PFA, pentru înregistrare şi autorizare, solicitantul mai trebuie să ataşeze şi anexe pentru susţinerea cererii:

  1. Copie după cartea de identitate sau paşaport
  2. Copie legalizată după un document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare etc.
  3. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.
  4. Copii după documentele care atestă pregătirea profesională şi, dacă este cazul, după experienţa profesională, precum diplome, certificate sau adeverinţe prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ, certificatul de calificare profesională, certificatul de competenţă profesională, cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului etc

Dacă actele depuse sunt incomplete, se acordă un termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora.


Pe scurt 

Paşi necesari pentru înfiinţarea PFA:

  1. Verificarea numelui la Registrul Comerţului
  2. Completarea şi depunerea cererii de înregistrare la Registrul Comerţului
  3. Completarea şi depunerea cererii de autorizaţie de funcţionare la tribunal
  4. Depunerea unui dosar care să conţină: copie după cartea de identitate, act care să ateste dreptul de folosinţă a sediului, declaraţie pe propria răspundere şi atestarea pregătirii/experienţei profesionale
  5. Înregistrare la ANAF
Call Now Button